Pages

6.8.13

Бороотой өглөө

"Бороо гэдэг өнгөрснөө мартаж чадаагүй
Тэнгэрийн гунигт үг"